Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Στον Αετό ένα μεσημέρι...

Το κούριερ άφησε το δέμα στην πλατεία του Αετού και ο παραλήπτης ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος...

...."Ωρ' τι 'νει τούτο που σου 'φιρε εκέιν'ς με τ' μο΄τσακό;"... ρώτησε ο άλλος...

...."Είνει "αϊ παν" απ' την Αθήνα. Τσ' είπα ότι έκλεισε του Ταχυδρομείου στη Μεσοχώρα κι τα στέλν' με τα μο'τσακά...."

...."Κι τι φκιάν' αυτό το αϊ παν που του στέλνουν με τα μο'τσακά;"

...."Φκιάν' πουλλά. Γράφ'ς, γλέπ'ς, βγαζ' φουτουγραφίες, μλα'ς με τουν άλλουν που 'χ κι αυτός αϊπαν κι τον γλέπ'ς κιόλας, μπαίν'ς κι στο 'ντιρνέτ, διαβάζεις 'φιμιρίδες. Φκιάνει πουλλά που δεν τα ξέρω κι ούλα... Θα διαβάσ' το μιάνουαλ κι θα σ' πω αύριο όλα που φτιάχνει..."

...."Α, είνι τέτοιου... κουμπιούτερ... λάπτουπ που λέν'..."

...."Ουόχι σ' λέω... αυτό είνι αϊπαν, δεν είνει κουμπιούτερ... Α γλέπ'ς... δεν έχει γραφουμηχανή απ' κατ' που γράφ'ς..."

...."Κι πως γράφ'ς;"

...."Α, ιδώ.... πατάς λέει στην ουθόν' κι γραφ'ς..."

...."Κι γραφ'ς ιλλινικά;... Κι η ουθόνη λέει ιλλινικά;..."

...."Κι ιλλινικά, κι αγγλικά, κι γαλλικά, κι σκατά. Ούλα τα 'χει... Κι τούτο είνι το αϊπαν του δύου, που 'νι καλό"

...."Ω ρι και τι να του 'κανς του αϊπαν;..."

...."Τι να του κάνου του αϊπαν; Ιδω ου Παντελής θα βάλ' ασύρματου 'ντιρνέτ αύριου στην πλατεία... Τι να του καν'ς του 'ντιρνέτ να φεύγει πέρα...; Να παρ'ς κι συ να μπαίν'ς στου 'ντιρνέτ του Παντελή να γλέπ'ς πράματα... Να πάρ' κι ου Θουμάς, κι η Πόπ' κι ούλ'... Να 'χουμε του 'ντιρνέτ κι αυτό να κόφτ' πέρα... Αι' το 'χ'ς χαμένου το κεφάλι..."

...."Ιγώ θα πάρου τ' αλλου άμα βάλει 'ντιρνέτ ο Παντελής... Να 'χι γραφουμηχανή απ 'κατ... δεν ξέρω εγώ αϊπαν κι ξαϊπαν..."

...."Να 'χει σκατή απ' κατ'... Τι τ' θες τη γραφουμηχανή; Αι σύρε πάρε τότε κι την ουθόν' που 'νει σαν ντιβανουμπάουλου κι κάτσε στην πλατεία να γιλάει ου κόσμος... Κι τράβα κι καλώδιο απ' το σπίτ'... Κι να 'δω πως θα πιάν'ς το 'ντιρνέτ του ασύρματου.... Ιδώ κι στα πρόβατα σαπάν' το περν'ς τούτο... Τι μ' λες τώρα..."

...."του αϊπαν του δύου είπις....;"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου